Kuvendi i Republikës së Kosovës

Projektligjet

Projektligjet

89 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.07/L-037 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.02/L-31 për lirinë fetare në Kosovë

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.07/L-036 për ratifikimin e kontratës financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin e impiantit të ujërave të zeza në Gjilan

Propozuesi: Qeveria

Ligjet

Ligjet

108 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-155
Ligji nr.06/L-155 për ndalimin e lojërave të fatit
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-144
Ligji nr.06/L-144 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria AG në lidhje me financimin e Projektit për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit për Komunën e Istogut
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin