Kuvendi i Republikës së Kosovës

Seancat

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

Plenare 23 Qershor 11:00 Transkript Shih Vendimet Shih Seancën
Rendi Ditës
1 . Deklarimet jashtë rendit të ditës
2 . Pyetjet parlamentare
3 . Miratimi i procesverbalit/eve nga seancat e mëparshme
4 . Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për tre (3) anëtarë të Komisionit të Pavarur për Media
5 . Formimi i Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për shtatë (7) anëtarë të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës
6 . Propozimi i GP Nisma Socialdemokrate për zëvendësimin e deputetëve në komisionet parlamentare
7 . Interpelancë me Kryeministrin e Republikës së Kosovës, z, Avdullah Hoti
8 . Raportim i Kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe debat parlamentar lidhur me dialogun Kosovë-Serbi
MË SHUMË MË PAKË
Solemne 12 Qershor 11:00 Transkript Shih Seancën
Rendi Ditës
1 . Shënimi i 12 Qershorit - Dita e Paqes