Skupština Republike Kosovo

Govor predsednika Skupštine Kosova Kadri Veselil, na svečanoj sednici u čast 9-to godišnjice nezavisnosti

16.02.2017

Poštovani Poslanici Skupštine Republike Kosova,
Poštovani Hashim Thaqi, predsednik Republike Kosova,
Poštovani Isa Mustafa, premijer Vlade Kosova,
Poštovani ministri,
Poštovani ambasadori akreditovani u Republici Kosova,
Poštovani ambasadoru Sjedinjenih američkih država g. Greg Delavie
Poštovana g-đo Apostolova, predstavnica Evropske unije na Kosovu,
Poštovani gosti,
Poštovani premijeru Albanije, g. Edi Rama,
Poštovani predstavnici Albanaca Preševske doline,
Poštovani prisutni,
Dame i gospodo.
 

Okupili smo se na ovoj svečanoj sednici Skupštine Republike Kosova, u čast Dana nezavisnosti Kosova.
17. februar je značajan i najveći datum u istoriji našeg naroda, dan koji deli epohe, koji daje smisao našoj prošlosti i našoj budućnosti. Na ovaj dan slavlja i radosti, mi se osvrćemo na prošlost, da bi ukazali čast sećanju na muškarce i žene Kosova, koji tokom jednog veka nisu štedeli svoj trud i život za slobodu i nezavisnost naše domovine. Oni su bili borci Isa Boletini, Azem Bejte, Hasan Prishtina i Shaban Polluzha, koji se nikada nisu predali pred šovinizmom i brutalnosti okupatora. Oni su bili intelektualci koji su pratili put i viziju Adem Demaqi i Metush Krasniqi.
Oni su bili i hrabri studenti tokom 68, 81, 89, 90 godina. Oni su bili akademici, nastavnici, lekari, studenti, rudari i farmeri, koji su na svojim plećima nosili teške godine mirovnog otpora.
Oni su bili najbolji mladići i devojke Kosova, koji su se pridružili oslobodilačkoj vojsci Kosova, kako bi pretvorili u realnost dug san za slobodu.
Bila je i naša neumorna dijaspora, koja nikada nije napustila domovinu.
Večita čast za njih, kao i što će biti večita naša nezavisna i suverena država, Republika Kosova.

 

 

Poštovani prisutni,
Cenjeni prijatelji,
Dame i gospodo.

 

 

Na današnji dan proslave i sreće, zajedno sa svim građanima Kosova, izražavamo čast i priznanje demokratskom svetu, na čelu sa Sjedinjenim Američkim državama, državama Evropske unije, Albanije i prijateljskim državama u svetu. To su države koje su pozdravile i konačno podržale našu pravednu kauzu za slobodu, nezavisnost i državu.
Formirana u tesnim vremenima, savezništvo naše zemlje sa ovim državama, za nas ostaje nacionalna vrednost, geostrateška vizija i identitet civilizacije.
Tako će ostati zauvek.
Mi smo bili i bićemo zauvek Evropska zemlja.
Sa telom i dušom.
Sa mislima i srcem.

 

 

Poštovani prisutni,
Dame i gospodo.

 

 

Na ovaj dan slavlja i sreće, mi kao predstavnici naroda treba da uradimo bilans naših poslova.
Da li mi radimo ono što očekuju građani od nas?
Da li idemo ka odgovarajućem pravcu?
Šta se događa sa našom ekonomijom?
To su pitanja koja predstavljaju zaokupljenost naših građana i mi smo ovde da pružimo odgovor i rešenje.
Mi nemamo drugog posla i nema veće časti da od toga kada izabereš da služiš domovini.
Tokom 9 godina svog postojanja, naša država, Republika Kosovo, zabeležila je odlučujuće uspehe i bilo bi nepravedno da se ospore ili potcenjuju.
Naša država je snažno orijentisana ka zapadu u identitetu i vrednosti. Suverenost naše države je priznalo 113 država i to nije malo kada imamo u vidu okolnosti veoma kompleksne međunarodne zajednice i sa puno kontradikcija.
Priznavanje naše države će se nastaviti.
Naš put ka OUN i učlanjivanje u druge međunarodne organizacije ne može se zaustaviti.
Sada smo deo svetske kuće fudbala, UEF-a, dok naši sportisti blistaju na međunarodnim sportskim takmičenjima.
Majlinda Kelmendi je visoko uzdigla zastavu Kosova.
Ona nas je učinila ponosnim, dokazujući svetu izuzetan potencijal koji ima naša zemlja i naša omladina.
Kosovske bezbednosne snage su spremne da preuzmu svoju neophodnu ulogu u arhitekturi regionalne i globalne sigurnosti.
Kosovo će doprinositi miru za globalnu sigurnost kada se to zahteva od nas. Sada smo već dokazali jer smo aktivni i efikasni deo globalne koalicije protiv terorizma.
Mi imamo jasnu viziju za učlanjivanje u NATO-a, najveću organizaciju sigurnosti i demokratskog poretka u svetu .
Mi ćemo biti u NATO.
Za to imamo punu garanciju naših međunarodnih partnera, na čelu sa Sjedinjenim američkim državama.
Tokom zadnje moje posete Pentagonu, primetio sam odlučnu volju naših Američkih saveznika za podršku procesu transformisanja KBS u Oružane snage Kosova.
Vojska je bazični element države, s toga kako smo izgradili državu Kosova u koordinaciji sa našim saveznicima, i isto treba da postupamo i sa vojskom Kosova.

 

 

Poštovani prisutni,

 

 

Na unutrašnjem planu, svi pokazatelji govore o konsolidaciji institucionalnog sistema, demokratije, vladavine zakona, efikasnosti javne administracije i produbljivanja reforma u pravosuđu.
Postizanje Sporazuma za stabilizaciju i pridruživanja sa Evropskom unijom, ispunjavanje svih tehničkih kriterijuma za dobijanje liberalizacije viza, su jasan pozitivni pokazatelj.
Ali, ostaje još puno učiniti za jačanje pravne države, poboljšanje klime za investicije u zemlji, orijentacije ka omladini, investicije na inovacijama, informativnoj tehnologiji, proizvodnoj industriji i zapošljavanju.
Mi ćemo postupati putem afirmativnih politika za poboljšanje ugleda zemlje u svetu i bolje unutrašnje političke komunikacije.
Vreme je za novi međusobni pristup.
To podrazumeva da imamo više međusobne bliskosti i međusobnog poverenja.
Više posvećenosti i odgovornosti za zemlju i građane.
Da radimo na zajedničkoj agendi koja ima za cilj ekonomski razvoj naše zemlje.
Da preduzmemo zajednički odgovornost i ispravne odluke za zemlju i građane.
Da pronađemo puteve kako bi naša deca i omladina imali bolje obrazovanje.
Više radnih mesta,
Više blagostanja i efikasnih zdravstvenih usluga za naše porodice.
Ovo je naša domovina i naša je obaveza da budućim generacijama ostavimo ponosnu državu, razvijenu i sa jasnim identitetom.
Republika Kosova ima sigurnu razvojnu perspektivu i integracije u Evropsku uniju.
Mi smo održiva zemlja, mi verujemo u sebe, prijatelje i Boga,
Budućnost je u našim rukama.
Srećan Dan nezavisnosti za sve građane Kosova,
Večna slava narodnim herojima".