Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za budžet i transfere

02.12.2020

Komisija za budžet i transfere održala je danas sednicu, kojom je predsedavao predsednik Hekuran Murati.

Sednica je počela izmenom dnevnog reda, gde je uz saglasnost svih članova Komisije odlučeno da se razmotre 4 amandmana predložena od  strane poslanika Demokratske partije Kosova za izveštaj sa preporukama za Nacrt zakona o ekonomskom oporavku Covid-19.

Predložene amandmane predstavio je i obrazložio poslanik PDK Bedri Hamza, i zahtevao od članova Komisije da izglasaju iste.

Nakon rasprave, dopunski izveštaj sa preporukama na Nacrt zakona o ekonomskom oporavku Covid-19 izglasan je većinom glasova članova Komisije.

Ovaj izveštaj, prema rečima predsednika Hekuran Murati, dostaviće se stalnim komisijama na razmatranje.

Nakon ove tačke, Komisija za budžet i transfere razmatrala je Godišnji finansijski izveštaj Sudskog saveta Kosova za 2019. godinu.

Detaljan izveštaj pred poslanicima, predstavila je predstavnica SSK-a Mandushe Karaçi, u vezi kojeg su zatim postavljena razna pitanja od strane poslanika.

Nakon što je iscrpljena rasprava, izveštaj je jednoglasno izglasan od strane članova Komisije za budžet i transfere.

Sednica Komisije je nastavljena razmatranjem Godišnjeg finansijskog izveštaja Tužilačkog saveta Kosova za 2019. godinu, koji je predstavio generalni direktor TSK-a Lavdim Krasniqi.

Krasnqi je naveo da problem sa kojim se suočava Tužilački savet je broj nasleđenih predmeta.

S druge strane, poslanici su bili zainteresovani u vezi učinka i broja tužilaca i njihove efikasnosti u radu.

I ovaj izveštaj je izglasan većinom glasova članova Komisije.

Komisija je takođe razmatrala Godišnji finansijski izveštaj Centralne izborne komisije za 2019. godinu, izveštaj koji je predstavio izvršni šef Sekretarijata CIK-a Burim Ahmetaj.

Ahmetaj je naveo da izazov za CIK i dalje ostaje pročišćavanje biračkih spiskova, dok je odgovorio na pitanja članova Komisije. I ovaj izveštaj je usvojen od strane Komisije.

U nastavku, Komisija je razmatrala Godišnji izveštaj o radu Komisije za državnu pomoć, kao i Izveštaj o državnoj pomoći za 2019. godinu, dok za glasanje istih nije bilo kvoruma.

Zbog nedostatka kvoruma, Komisija za budžet i transfere odložila je za narednu sednicu glasanje u načelu Nacrta zakona br. 07/L-041 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2021. godinu.