Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za evropske integracije

03.12.2020

Komisija za evropske integracije održala je danas sednicu kojom je predsedavao predsednik komisije  Ismet Beqiri. 

Na ovoj sednici usvojeni su sledeći n/zakona: N/zakona br. 07/L-016 o ekonomskom oporavku – COVID-19, sa amandmanima funkcionalne komisije sa aspekta usklađenosti sa zakonodavstvom EZ-e i N/zakona br. 07/L-029 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-089 o humanitarnom razminiranju sa amandmanima funkcionalne komisije sa aspekta usklađenosti sa zakonodavstvom EZ-e.