Skupština Republike Kosovo

Sekretar Krasniqi dočekao je na sastanku delegaciju iz Austrije

11.12.2019

U nizu saradnje između Skupštine Republike Kosovo i Austrije, generalni sekretar Skupštine, Ismet Krasniqi, dočekao je na sastanku delegaciju iz Austrije, u sastavu od: Elisabeth Schindler-Mueller, visoka službenica austrijskog parlamenta i Robin Gosejohann iz Fondacije ERSTE.

Prisutan na sastanku je bio i ambasador Austrije na Kosovo, g. Botschafter Christoph Weidinger.

Ključna tema sastanka je bila nastavak programa „Radionice za demokraciju“, proizvod ovaj ostvaren više od dve godine, zahvaljujući se saradnji između Skupštine Kosova, Parlamenta Austrije i Fondacije ERSTE.

Zahvaljujući se austrijskim službenicima i ambasadoru Weidinger na podršci pruženoj Skupštini Kosovo i pogotovo za ovaj program, sekretar Krasniqi upoznao je iste da skupština već ponovo počela s programom, dok je dodao da postoji potreba da isti bute u potpunosti funkcionalan sa punim kapacitetom, u što kraće moguće vreme.  

Austrijski gosti, bili su zadovoljni sa odlučnošću Skupštine Kosova da vode napred program „ Radionice za demokraciju“, kao jedna mogućnost da se prenese znanje kod školaraca o demokraciji, o funkcionisanju skupštine, usvajanju zakona i primene istih, o ulozi medija u jednom pluralističkom društvu, o izborima kao i o aktivnom građanstvu.