Skupština Republike Kosovo

Veseli: Pozvan sam od Specijalnog suda: Epoha OVK je najponosniji deo mog života

07.11.2019

Predsednik Skupštine Republike Kosovo Kadri Veseli, rekao je da je primio poziv Specijalizovanih veća i da će biti intervjuisan 4. decembra u Hagu. On je rekao da će se odazvati na ovaj poziv.

“Tokom celog mog života zalagao sam se za dobrobit Kosova i sve to na dobrovoljnim osnovama i visokom posvećenosti. Započeo sam kao dete, učenik osnovne škole  u Mitrovici sa demonstracijama aprila 1981.godine, kao učesnik a kasnije na mnogim od njih kao organizator i vođa. Sredinom '80-tih godina počeo sam sa idealom u patriotskim, anti-jugoslovenskim organizacijama, kako bi se suprotstavio ropstvu i radeći za slobodu. Bio sam blagoslovljen jer sam bio deo ideatora i osnivača, borac za slobodu i oslobođenje zemlje ”, rekao je Veseli na konferenciji za novinare.

Govor g.dina Kadri Veseli:

Pozdrav za sve! Kao jedan od rukovodioca Oslobodilačke vojske Kosova, danas sam dobio poziv Specijalizovanih veća  i biću intervjuisan 4.decembra.

Kao što sam i obećao, da u mementu ako dobijem takav poziv, ja ću isti i objaviti. Moja generacija kao i mnoge druge generacije doživele su teško ugnjetavanje našeg naroda. Nismo se pomirili sa tim stanjem i ja sam ponosan jer sam se odazvao na poziv zemlje  za slobodu naše nacije.

Tokom celog mog života zalagao sam se za dobrobit Kosova i sve to na dobrovoljnim osnovama i visokom posvećenosti.

Započeo sam kao dete, učenik osnovne škole  u Mitrovici sa demonstracijama aprila 1981.godine, kao učesnik a kasnije na mnogim od njih kao organizator i vođa.

Sredinom '80-tih godina počeo sam sa idealom u patriotskim, anti-jugoslovenskim organizacijama, kako bi se suprotstavio ropstvu i radeći za slobodu. Epoha OVK je najponosniji deo mog života

Bio sam blagoslovljen jer sam bio deo ideatora i osnivača, borac za slobodu i oslobođenje zemlje. Od aprila 1999. do juna 2008.godine bio sam na čelu Kosovske agencije za inteligenciju.

Sa svim ovim angažovanjem bavio sam se časno i odgovorno, sa izuzetnim ponosom. Poštovani građani, napori naroda za našu slobodu – bili su naš život. Svi zajedno postigli smo slobodu, a Oslobodilačka vojska Kosova je njen simbol.

Ali, moramo priznati činjenicu, pravična borba našeg naroda za slobodu u kontinuitetu je bila napadana. Od posle rata, ovo je peti proces– kojem podleže ova borba.

Počevši od UNMIK-a, zatim Haški sud, EULEX, domaće pravosuđe, a sada i Specijalni sud.

Ne verujem da je u istoriji oslobodilačkih pokreta bilo sličnih primera.

I ovaj proces mora imati epilog, zasnovan na istini, činjenicama i pravdi, koji neće ošteti državu Kosovo.

Ja sam ubeđen da će i ovaj Sud potvrditi pravičnu borbu Oslobodilačke vojske Kosova, ali da će i zaustaviti napade na istinu našeg naroda i Oslobodilačke vojske Kosova.

Ja ću se odazvati ovom pozivu 4. decembra.