Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Shërbime Gjuhësore

 

 

Drejtoria për  Shërbime Gjuhësore është përgjegjëse për:
a. Përkthimin me shkrim nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas, në raste të caktuara me kërkesë të deputetit edhe në turqisht, të të gjitha materialeve në kuadër të Kuvendit
b. Përkthimin simultan në gjuhën shqipe, serbe dhe turke në seanca plenare të Kuvendit, mbledhjet e Kryesisë, mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe dëgjimet publike, në pajtim me Rregulloren e Kuvendit
c. Lektorimin e të gjitha materialeve në kuadër të Kuvendit - procesverbalet, raportet, përfundimet, rekomandimet, rezolutat, mocionet, projektligjet, ligjet dhe amendamentet
d. Daktilografimin e materialeve të përkthyera/lekturuara në gjuhën shqipe dhe serbe

Tel: 
Cel: 
Email: 
 

Drejtoria për  Shërbime Gjuhësore përbëhet nga:

a. Njësia për Përkthim
Koordinator i njësisë: Antigona Bajrami
Tel: 038 200 10 461
Cel: 044 131 425
Email: [email protected]

b. Njësia për Lektorim
Koordinator i njësisë: Besim Kajtazi
Tel: 038 200 10 462
Cel: 044 148 558
Email: besim [email protected]