Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Teknologji Informative (TI)

Vullnet Kabashi

Drejtor

Drejtoria për Teknologji Informative është përgjegjëse për:
a. Administrimin e rrjeteve dhe serverëve
b. Administrimin e sistemit të postës elektronike (e-mail), DMS dhe segmenteve tjera softuerike
c. Dokumentimin, planin e ruajtjes të shënimeve, përgatitjen e zhvillimit të softuerit për nevoja të Kuvendit
d. Sistemin teknik i cili përfshin: planifikimin, menaxhimin dhe dokumentimin e proceseve të përpunimit elektronik të të dhënave për nevoja të Kuvendit, shtimin e kapaciteteve me teknologji të avancuar
e. Menaxhimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike dhe të rrjeteve elektronike
f. Ofrimin e shërbimeve të telefonisë
g. Ofrimin e shërbimeve për shfrytëzues (Help Desk)
h. Menaxhimin e sistemit të informimit përmes monitorëve
i. Funksionimin e sistemit të regjisë dhe sistemit të votimit elektronik
j. Incizimin, miksimin dhe emetimin audio dhe video nga salla e seancës plenare dhe sallat tjera të organeve të tij
k. Mirëmbajtjen e sistemeve të pajisjeve për incizim dhe përkthim në sallat e mbledhjeve

Tel: 038 200 10 420
Cel: 044 162 057
Email: [email protected]
 

Drejtoria për Teknologji Informative përbëhet nga:

a. Njësia e administrimit të rrjetit dhe serverëve

b. Njësia e shërbimeve mirëmbajtëse të pajisjeve për shfrytëzues
Koordinator i njësisë: Merita Prestreshi
Tel: 038 200 10 421
Cel: 044 248 490
Email: [email protected]

c. Njësia e përkrahjes së sistemit audio/video dhe sistemit elektronik të votimit
Koordinator i njësisë: Lulzim Latifi
Tel: 038 200 10 425
Cel: 044 248 923
Email: [email protected]