Kuvendi i Republikës së Kosovës

120 deputetë - Legjislatura 7

PA GRUP PARLAMENTAR