Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit - Legjislatura 7

03:00 5 Janar 2021

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

12:00 14 Dhjetor 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë