Kuvendi i Republikës së Kosovës

Kryetarët e Kuvendit - Legjislatura 7