Kuvendi i Republikës së Kosovës

Grupi i Grave Deputete

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

18.03.2015

Komisioni i përkrahu për procedurë të mëtejme dy projektligje (për miratim) në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Përbërja e grupit

Dokumente