Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligjet

137 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-054
Ligji nr.08/L-054 për ratifikimin e “Amendamentimit Nr.1 të Marrëveshjes financiare për IPA 2017, pjesa e parë, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian”
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-031
Ligji nr.08/L-031 për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit “Projekti Emergjent i Kosovës për COVID-19 – Financim shtesë”, në mes të Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim.
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin