Kuvendi i Republikës së Kosovës

Memorandum

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut përfaqësuar nga Ambasada Britanike

DHURIMI I ASETEVE NGA PROGRAMI PËR ZHVILLIM I KOMBEVE TË BASHKUARA NË KUVENDIN E KOSOVËS