Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ftesë për aplikim për pjesëmarrje në edicionin e parë të Parlamentit Frankofon Rinor në Kosovë / Appel à candidature pour participer au premier parlement francophone des jeunes du Kosovo

01.03.2021

Asambleja Parlamentare e Frankofonisë, së bashku me Kuvendin e Republikës së Kosovës, organizon Parlamentin e parë të Frankofonëve të rinj në Kosovë. Një iniciativë në favor të rinisë kosovare e cila synon të promovojë vlerat e demokracisë, pjesëmarrjen e qytetarëve dhe debatin në botën parlamentare. Nëse jeni frankofon mes 18 dhe 23 vjeç dhe dëshironi të ndani një përvojë të pasur, plotësoni formularin e aplikimit deri më 15 mars 2021.

FTESE PER APLIKIM PARLAMENTI RINOR

FORMULARI PER APLIKIM

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie organise avec l’Assemblée de la République du Kosovo, le premier Parlement des jeunes francophones du Kosovo. Une initiative en faveur de la jeunesse kosovare qui vise à promouvoir les valeurs de la démocratie, de la participation citoyenne et le débat dans le monde parlementaire. Si vous avez entre 18 et 23 ans, francophone et souhaitez partager une expérience riche, remplissez le formulaire de candidature d’ici au 15 mars 2021.

FR-PREMIER PARLEMENTNATION

FORMULAIRE DE CANDIDATURE