Kuvendi i Republikës së Kosovës

Nga mbledhja e Komisionit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

04.08.2022
Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale ka mbajtur mbledhjen e rregullt, të kryesuar nga Fatmire Kollçaku, kryetare.
 
Në këtë mbledhje, komisioni pas shqyrtimit ka proceduar për seancë në lexim të parë Projektligjin 08/L- 147 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti.