Kuvendi i Republikës së Kosovës

Nga mbledhja konstituive e Komisionit për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes

07.04.2021

Nën drejtimin e Bekë Berishës, kryetar, Komisioni për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes mbajti sot mbledhjen konstituive.

Fillimisht kryetari Berisha u uroi mirëseardhje të gjithë anëtarëve të komisionit, duke i njoftuar me karakterin konstituiv të mbledhjes, për të vazhduar më pas me prezantimin e fushëveprimtarisë së këtij komisioni. Ai shpalosi përbërjen e komisionit prej 11 anëtarëve. 

Tutje, Berisha theksoi se komisioni në fjalë është komision funksional dhe se fushëveprimtaria e tij ka të bëjë me politikat e sigurisë dhe të mbrojtjes.

Në diskutim morën pjesë edhe anëtarët tjerë të komisionit, duke shprehur gatishmërinë dhe vullnetin e tyre për format e bashkëpunimit, në mënyrë që të ketë rezultate sa më produktive.