Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-073 për ratifikimin e këmbimit të Notave Diplomatike në lidhje me asistencën e ofruar në formë granti sipas aktit për ndihmë të jashtme të vitit 1961 dhe aktit për kontroll të shitjeve të armëve mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës

26.11.2021
Propozuesi: Qeveria
14.12.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
13.12.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
13.12.2021
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
20.12.2021
Shpallja e ligjit