Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vendimet e Seancës

11 Gusht 2021

Vendim Nr-08-V-055 për emërimin e tetë drejtorëve në Bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit

18 Gusht 2021

Rekomandime lidhur me zbatimin e ligjit nr-06-L-016 për shoqeritë Tregtare

18 Gusht 2021

Rekomandime lidhur me problemet e evidentur ne KOSTT