Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vendimet e Seancës

06 Tetor 2021

Rekomandime - Parandalimi dhe reagimi i situatave emergjente -Vërshimet

06 Tetor 2021

Rekomandime - Transparenca dhe llogaridhënia në procesin e financimit të OJQ-ve

06 Tetor 2021

Vendim për miratimin e Planit Kombëtar për zbatimin e MSA-së

06 Tetor 2021

Vendim për miratimin e Planit të Veprimit për zbatimin e fazës së dytë të prioriteteve politike BE-Kosovë