Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vendimet e Seancës

21 Tetor 2021

Vendim për emrimin e anëtarit të Këshillit shtetëror të Cilësisë të Agjencisë Kosovare të Akreditimit

12 Nëntor 2021

VENDIM - Për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit nr. 08-V-006, datë 02.04.2021