Kuvendi i Republikës së Kosovës

Vendimet e Seancës

06 Prill 2021

Vendim për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës