Skupština Republike Kosova

Direkcija za informativnu tehnologiju (IT)

Vullnet Kabashi

Direktor

Direkcija za informativnu tehnologiju odgovorna je za:

a. Administriranje mreža i servera,
b. Administriranje sistema elektronske pošte (e-mail), DMS i drugih softverskih segmenata,
c. Dokumentaciju, plan očuvanja podataka, pripremanje razvoja softvera za potrebe Skupštine,
d. Tehnički sistem koji obuhvata: planiranje, menadžiranje i dokumentaciju procesa elektronske obrade podataka za potrebe Skupštine, povećanje kapaciteta sa avanziranom tehnologijom,
e. Menadžiranje i održavanje kompjuterske opreme i elektronskih mreža,
f. Pružanje usluga telefonije,
g. Pružanje usluga za korisnike (Help Desk),
h. Menadžiranje sistema informisanja preko monitora,
i. Funkcionisanje sistema režije i sistema elektronskog glasanja,
j. Snimanje, miksiranje i audio-video emitovanje iz sale plenarnih sednica i drugih sala njenih organa,
k. Održavanje sistema opreme za snimanje i prevođenje u salama za sednice.

2. Direkcija za informativnu tehnologiju sastoji se od:
a. Jedinice za administriranje mreže i servera,
b. Jedinice službi za održavanje opreme za korisnike,
c. Jedinice za podršku audio/video sistema i sistema elektronskog glasanja.

Tel: 038 213 804, 038 200 10 420

Email: [email protected]