Skupština Republike Kosova

Direkcija za plenarna i proceduralna pitanja

Sali Rexhepi

Direktor

Direkcija za plenarna i proceduralna pitanja za podršku poslanika odgovorna je za: 
a. Prijem, registraciju, distribuciju Nacrta zakona, izmene nacrta zakona, izveštaje, preporuke, mocije/predloge, poslanička pitanja za premijera i ministre
b. Izradu predloga dnevnog reda i zapisnika sa sednica Predsedništva, plenarnih sednica kao i priprema transkripcije plenarnih sednica kao i njihovo objavljivanje preko Kancelarije za medije
c. Transkripciju sednica Predsedništva, plenarnih sednica i javnih rasprava
d. Uređivanje stenograma sa sednica Predsedništva, plenarnih sednica i javnih rasprava
e. Komunikaciju sa koordinacionom kancelarijom Vlade u vezi sa pripremom predloga dnevnog reda Skupštine
f. Pripremu predloga plana rada Skupštine
g. Pripremu scenarija za vođenje sednica Predsedništva i plenarnih sednica
h. Pružanu pravne i proceduralne savetodavne usluge organima Skupštine i sekretaru
i. Materijalizacija odluka, zaključaka i preporuka Predsedništva i plenarnih sednica
j. Pripremu i distribuciju materijala za razmatranje na Predsedništvu i plenarnoj sednici
k. Upravljanju, evidentiranje i distribuciju dokumenata za poslanike
l. Pružanju logističkih informacija za poslanike
m. Organizaciju rada i vođenje sala za sastanke organa Skupštine

Tel: 038 200 10 601
Mob: 044 300 019
Email: [email protected]
 

Direkcija za plenarna i proceduralna pitanja sastoji se od:

a. Jedinice za predlog i žalbe
Koordinator jedinice:
Mikel Mirakaj
Tel: 038 200 10 606
Mob: 044 248 916
Email: [email protected]

b. Jedinice za podršku Predsedništva i Plenarne sednice 
Koordinator jedinice:
Shefki Shoshaj
Tel: 038 200 10 603
Mob: 045 293 067
Email: [email protected]

c. Jedinice za transkribovanje i uredništvo 
Koordinator jedinice:
 Januz Fetahu
Tel: 038 200 10 609
Mob: 044 175 303
Email: [email protected]

d. Jedinice za poslaničke službe 
Koordinatorka jedinice:
Shpresa Gosalci
Tel: 038 200 10 620 
Mob: 044 300 022
Email: [email protected]