Skupština Republike Kosova

Kancelarija Generalnog sekretara

Ismet Krasniqi

Generalni sekretar

Kancelarija Generalnog sekretara sastoji se od dve opštih direkcija i sledećih organizacionih jedinica:

a. Opšta direkcija za pravna i proceduralna pitanja,
b. Opšta direkcija Administracije.

• Direkcija za protokol i međunarodne odnose,
• Direkcija za medije i odnose s javnošću,
• Direkcija za javnu nabavku.

Pod direktnim nadzorom sekretara su:
• Interni revizor, i
• Zvaničnik za sertifikaciju za finansije.

Tel: 038 211 334, 038 200 10 200

Email: [email protected]

 

Asistent: Drita Ibrahimi

Tel: 038 211 366, 038 200 10 204

Fax: 038 211 367, 038 200 10 205

Email: [email protected]