Skupština Republike Kosova

Kancelarija Generalnog sekretara

Arben Loshi

Zamenik generalnog sekretara Skupštine

Kancelarija Generalnog sekretara sastoji se od dve opštih direkcija i sledećih organizacionih jedinica:
a. Opšta direkcija za pravna i proceduralna pitanja
b. Opšta direkcija Administracije

• Direkcija za protokol i međunarodne odnose
• Direkcija za medije i odnose s javnošću
• Direkcija za javnu nabavku

Pod direktnim nadzorom sekretara su:
• Interni revizor, i
• Zvaničnik za sertifikaciju za finansije

Tel: 038 211 334, 038 200 10 200
Email: [email protected]
 

Rukovodilac Kancelarije Sekretara: Drita Ibrahimi
Tel: 038 211 366, 038 200 10 204
Mob: 044 248 926
Email: [email protected]