Skupština Republike Kosovo

Ariana Musliu - Shoshi

PARTIA:Demokratska partija Kosova (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratska partija Kosova (PDK)

KOMISIONET: Komisija za spoljne poslove i dijasporuParlamentarna anketna komisija o suzbijanju pandemije virusa "COVID-I9" od strane Vlade Republike Kosovo

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 15.08.1985;

Mesto rođenja: Priština;

Bračno stanje: Udata;

Obrazovanje: MSt u diplomatskim studijama; MSc iz Javne Uprave; Diplomirao iz Javne Politike i Upravljanja; Diplomirao Političke Nauke

Jezici osim maternjeg: Engleski, Francuski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Nacionalni koordinator Skupštine Kosova u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Evropskog parlamenta, Parlamentarne skupštine NATO, Parlamentarne skupštine Frankofona;