Skupština Republike Kosovo

Bekim Haxhiu

PARTIA:Demokratska partija Kosova (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratska partija Kosova (PDK)

KOMISIONET: Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštituParlamentarna anketna komisija o suzbijanju pandemije virusa "COVID-I9" od strane Vlade Republike Kosovo

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 09.10.1970;

Mesto rođenja: Trnavc;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Prof.Dr. Fizioterapije;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Predavač u fizioterapiji, Fizioterapeuta u KCUK , Potpredsednik FSK-a;