Skupština Republike Kosovo

Besa Ismaili

PARTIA:Demokratska partija Kosova (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratska partija Kosova (PDK)

KOMISIONET: Komisija za Ijudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 05.09.1975;

Mesto rođenja: Mitrovica;

Bračno stanje: Udata;

Obrazovanje: PHD.C;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Bošnjački;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Prosveta;