Skupština Republike Kosovo

Blerta Deliu - Kodra

PARTIA:Demokratska partija Kosova (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratska partija Kosova (PDK)

KOMISIONET: Komisija za Evropske Integracije

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 08.12.1980;

Mesto rođenja: ;

Bračno stanje: Udata;

Obrazovanje: Fakultet umetnosti  / Političke nauke ;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Nemački, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: