Skupština Republike Kosovo

Vjosa Osmani - Sadriu

PARTIA:Demokratski savez Kosova (LDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratski savez Kosova (LDK)

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 17.05.1982;

Mesto rođenja: Mitrovica;

Bračno stanje: Udata;

Obrazovanje: Doktor nauka;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Turski, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanica;