Skupština Republike Kosovo

Veton Berisha

PARTIA:Liberalna egipćanska partija (PLE)

GRUPI PARLAMENTAR: NISMA - AKR - 6+ (NISMA - AKR - 6+)

KOMISIONET: Komisija za budžet i transfereKomisija za prava i interese zajednicaKomisija za Evropske Integracije Komisija za Ijudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticijeParlamentarna anketna komisija o suzbijanju pandemije virusa "COVID-I9" od strane Vlade Republike Kosovo

Etnička pripadnost:

Datum rođenja: 05.11.1982;

Mesto rođenja: Peć;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Master – građansko pravni smer;

Jezici osim maternjeg: Nemački, Engleski, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik;

DEKLARIMI I PASURISË