Skupština Republike Kosovo

Sejdi Hoxha

PARTIA:Demokratska partija Kosova (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratska partija Kosova (PDK)

KOMISIONET: Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu i sport Komisija za nadzor javnih finansijaParlamentarne Anketne Komisije u vezi sa procesom privatizacije na Kosovo

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 09.10.1981;

Mesto rođenja: Damanek - Drenas;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Magistar nauka, PhD Kandidat za doktoraturu;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik, Predavač na Univerzitetu;