Skupština Republike Kosovo

Saranda Musliu

PARTIA:Demokratski savez Kosova (LDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratski savez Kosova (LDK)

KOMISIONET: Komisija za spoljne poslove i dijasporuKomisija za Ijudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 19.06.1990;

Mesto rođenja: Uroševac;

Bračno stanje: Neudata;

Obrazovanje: Master;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik;