Skupština Republike Kosovo

Eliza Hoxha

PARTIA:Demokratska partija Kosova (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratska partija Kosova (PDK)

KOMISIONET: Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu i sportParlamentarne istražne komisije o procesu licenciranja, operiranja, nadzora i apliciranja za dozvole za hidro centrale u Republici Kosovo

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 05.03.1974;

Mesto rođenja: Mitrovica;

Bračno stanje: Neudata;

Obrazovanje: PHD Candidate;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Predavač / Aktivista;