Skupština Republike Kosovo

Ekrem Hyseni

PARTIA:Demokratski savez Kosova (LDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratski savez Kosova (LDK)

KOMISIONET: Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštituParlamentarna anketna komisija o suzbijanju pandemije virusa "COVID-I9" od strane Vlade Republike Kosovo

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 18.08.1978;

Mesto rođenja: Batlava;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Više obrazovanje;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Nemački, Francuski, Italijanski, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik;