Skupština Republike Kosovo

Endrit Shala

PARTIA:Socijaldemokratska inicijativa (NISMA)

GRUPI PARLAMENTAR: NISMA - AKR - 6+ (NISMA - AKR - 6+)

KOMISIONET: Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije protiv korpucijeKomisija za ekonomiju, zapošljavanja, trgovinu, industriju, preduzetništvo i strateške investicijeParlamentarna anketna komisija o suzbijanju pandemije virusa "COVID-I9" od strane Vlade Republike Kosovo

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 02.12.1981;

Mesto rođenja: Priština;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Univerzitetsko – Fakultet Medicine;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Srpsko-hrvatski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Ministar trgovine i industrije, Šef kabineta Zam. Premijera, Sekretar za odnose s javnošću – Nisma;