Skupština Republike Kosovo

Marigona Geci

PARTIA:Demokratski savez Kosova (LDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratski savez Kosova (LDK)

KOMISIONET: Komisija za Ijudska prava, rodnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 09.02.1992;

Mesto rođenja: Srbica;

Bračno stanje: Neudata;

Obrazovanje: PHD. C.;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Nemački;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Asistentkinja u Univerzitetu;