Skupština Republike Kosovo

Gazmend Bytyçi

PARTIA:Demokratska partija Kosova (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratska partija Kosova (PDK)

KOMISIONET: Komisija za nadzor obaveštajne agencije KosovaParlamentarne Anketne Komisije u vezi sa procesom privatizacije na Kosovo

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 12.11.1977;

Mesto rođenja: Uroševac;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Fakultet Političkih Nauka;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik;