Skupština Republike Kosovo

Haxhi Shala

PARTIA:Socijaldemokratska inicijativa (NISMA)

GRUPI PARLAMENTAR: Alijansa za budućnost Kosova (AAK)

KOMISIONET: Komisija za Evropske Integracije

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 17.03.1970;

Mesto rođenja: Banja;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Pravnik;

Jezici osim maternjeg: Francuski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Direktor;