Skupština Republike Kosovo

Albert Kinolli

PARTIA:Ujedinjena romska partija Kosova (PREBK)

GRUPI PARLAMENTAR: NISMA - AKR - 6+ (NISMA - AKR - 6+)

KOMISIONET: Komisija za lokalnu upravu, javnu upravu, regionalni razvoj i medije

Etnička pripadnost: Rom;

Datum rođenja: 24.08.1967;

Mesto rođenja: Prizren;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Univerzitetsko;

Jezici osim maternjeg: Albanski, Turski, Bosanski, Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Predsednik stranke;