Skupština Republike Kosovo

Fidan Rekaliu

PARTIA:Demokratski savez Kosova (LDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratski savez Kosova (LDK)

KOMISIONET: Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu i sportKomisija za ekonomiju, zapošljavanja, trgovinu, industriju, preduzetništvo i strateške investicijeParlamentarne Anketne Komisije u vezi sa procesom privatizacije na Kosovo

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 25.01.1987;

Mesto rođenja: Podujevo;

Bračno stanje:

Obrazovanje: MA;

Jezici osim maternjeg:

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Predsednik FRLDK;