Skupština Republike Kosovo

Visar Hoti

PARTIA:Demokratski savez Kosova (LDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratski savez Kosova (LDK)

KOMISIONET: Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije protiv korpucije Komisija za nadzor javnih finansijaParlamentarne istražne komisije o procesu licenciranja, operiranja, nadzora i apliciranja za dozvole za hidro centrale u Republici Kosovo

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 22.03.1983;

Mesto rođenja: Priština;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Bečelor - Ekonomista;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Radnik NLB banke 15. godina. Član visokog menadžmenta. Direktor u odboru Javnog stambenog preduzeća – Priština;