Skupština Republike Kosovo

Fadil Nura

PARTIA:Demokratska partija Kosova (PDK)

GRUPI PARLAMENTAR: Demokratska partija Kosova (PDK)

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 04.03.1979;

Mesto rođenja: Preloce - Skenderaj;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Diplomirani pravnik - Mr. Pravnih nauka;

Jezici osim maternjeg: Nemački;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Direktor Direkcije za administraciju - 2008/10, Direktor Direkcije za geodeziju, katastar i imovinu - 2010/11, Potpredsednik i V.D. predsednika opštine Skenderaj - 2012/17;

DEKLARIMI I PASURISË