Skupština Republike Kosova

Sastanci Predsedništva Skupštine - Saziv 7

03:00 5 Janar 2021

Sednica Predsedništva

Zapisnik

Sednica Predsedništva

12:00 14 Dhjetor 2020

Sednica Predsedništva

Zapisnik

Sednica Predsedništva