Skupština Republike Kosovo

Fjolla Ujkani

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija zа ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 13.05.1997;

Mesto rođenja: Reznik - VUČITRN;

Bračno stanje: Neudata;

Obrazovanje: Ma- Javna administracija – diplomatija;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanica Skupštine Kosovo u VII Sazivu;

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!