Skupština Republike Kosovo

Labinotë Demi - Murtezi

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija za zdravstvo i socijalno osiguranje

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 06.01.1982;

Mesto rođenja: Gnjilane;

Bračno stanje: Udata;

Obrazovanje: Albanska književnost- Postdiplomske studije;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Odbornica, Opštinska direktorica za zdravstvo, treći mandate kao poslanica;

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!