Skupština Republike Kosovo

Ganimete Musliu

STRANKA:Demokratska stranka Kosova (PDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratska Partija Kosova (PDK)

Komisije: Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturuKomisija za nadzor obaveštajne Agencije Kosova

Etnička pripadnost: Albanka;

Datum rođenja: 23.02.1979;

Mesto rođenja: Baks - SKENDERAJ;

Bračno stanje: Neudata;

Obrazovanje: Univerzitetsko;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Njemački;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Odbornica Opštine – službenica Opštine, Poslanica Skupštine;

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!