Skupština Republike Kosovo

Fikrim Damka

STRANKA:KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI (KDTP)

Përkatësia etnike: 

Ditëlindja: 

Vendlindja: 

Statusi civil: 

Arsimimi: 

Gjuhë tjetër përveç amtares: 

Aktivitete dhe funksione paraprake apo të tanishme: 

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!