Skupština Republike Kosovo

Govor predsednice Skupštine, dr. Vjosa Osmani, povodom obraćanja Komisionera EU za dobrosusedstvo i proširenje g. Oliver Varheliy, na plenarnoj sednici Skupštine Republike Kosovo

08.10.2020

Poštovani komisioneru EU za dobrosusedstvo i proširenje g. Oliver Varhelyi,
Poštovani kabinet Vlade,
Poštovani poslanici,     
Dragi građani Republike Kosovo,


Dozvolite da u ime građana u ime Republike Kosova, njihovih izabranih predstavnika u Skupštini Kosova, poželim dobrodošlicu na Kosovu, u zemlji, jednoj od najstarijih civilizacija Evrope, Ilirske civilizacije, u zemlji naroda u kojoj se vijori zastava najvišeg pro-evropianizma na starom kontinentu . 

Vaše prisustvo, u svojstvu predstavnika EU, dokaz je očuvanja ranijih kulturnih, političkih veza i civilizacije između nas i najsnažnije alijanse između naroda Evrope,  koja postoji od rane antike,  čuvana je i jačana još od srednjeg veka, a zatim i u našim vremenima. Znači vi ste danas na mestu gde se nalaze raniji koreni Evropske  civilizacije.

Danas, mi stari Evropljani, posvećeni smo više nego ikad da sačuvamo ovaj duh integracije, priznajući uzajamne vrednosti i poštujući ih. Mi smo posvećeni da povežemo bledu ovu nit integracije, zbog istorijskih okolnosti, ali i zbog odugovlačenja političkih procesa.  

Vaša poseta dolazi upravo u vreme kada diskurs o Evropskoj integraciji  snažno se vratio u našu zemlju, nakon objavljivanja izveštaja Evropske komisije za  Kosovo. Ali, kao što znate, magla koja karakteriše ovaj proces godinama, nije i dalje nestala. 

Za našu Republiku uloga EU je neotuđiva.  Učlanjivanje u EU ostaj jedan od osnovnih prioriteta u našoj republici. Takođe,  i u procesu dijaloga, uloga EU je od posebnog značaja, u koordinaciji sa SAD. Ovaj parlament i građani Kosova stavili su do  znanja da u dijalogu ne prihvataju promenu granica a ni de funkcionalnost naše države putem ideja, koje mogu da stvore još jednu Republiku srpsku u našem regionu. . 

Građani Republike Kosova zahvalni su na stalnoj finansijskoj pomoći, koju i dalje godinama dobijamo od Evropske unije, naročito sad u vreme pandemije. Zahvaljujem vam u ime svakog građanina na ovoj pomoći.  

Takođe,  institucije Kosova su svesne da put ka EU zahteva posvećeno, zahteva konkretne postupke, tačnu koordinaciju u primeni svojih obaveza.

Mi razumemo da je proces Evropske integracije jedan maraton, ali i maratoni imaju kraj.

Već jednu deceniju institucije Kosova, ne samo da su činili napore za ispunjavanje zahtevani kriterijuma za liberalizaciju viza, već su iste ispunili, kako je naglasila i priznala Evropska komisija.

Znači da ne liberalizacija viza ne služi na čast ni Evropskoj uniji a ni država članica ove unije.  

Maraton koji smo započeli  2018. godine, mora da ima epilog. Nama je potreban maraton koji ima smisao, koji godinama očekuju građani Kosova. Kosovu je potrebna liberalizacija viza! 

Nadamo se da ćete vi lično, ali i sve institucije EU biti angažovane snažno, kao što i pripada vašem visokom položaju, da blede niti veze između naroda budu povezane i da postanu mozaik Evropske civilizacije i kultura. Pozivam vas da se sa ove govornice obratite narodu Kosova.